תנ"ך על הפרק - תהילים קיא - חומת אנך

תנ"ך על הפרק

תהילים קיא

678 / 929
היום

הפרק

הַ֥לְלוּ יָ֨הּ ׀ אוֹדֶ֣ה יְ֭הוָה בְּכָל־לֵבָ֑ב בְּס֖וֹד יְשָׁרִ֣ים וְעֵדָֽה׃גְּ֭דֹלִים מַעֲשֵׂ֣י יְהוָ֑ה דְּ֝רוּשִׁ֗ים לְכָל־חֶפְצֵיהֶֽם׃הוֹד־וְהָדָ֥ר פָּֽעֳל֑וֹ וְ֝צִדְקָת֗וֹ עֹמֶ֥דֶת לָעַֽד׃זֵ֣כֶר עָ֭שָׂה לְנִפְלְאֹתָ֑יו חַנּ֖וּן וְרַח֣וּם יְהוָֽה׃טֶ֭רֶף נָתַ֣ן לִֽירֵאָ֑יו יִזְכֹּ֖ר לְעוֹלָ֣ם בְּרִיתֽוֹ׃כֹּ֣חַ מַ֭עֲשָׂיו הִגִּ֣יד לְעַמּ֑וֹ לָתֵ֥ת לָ֝הֶ֗ם נַחֲלַ֥ת גּוֹיִֽם׃מַעֲשֵׂ֣י יָ֭דָיו אֱמֶ֣ת וּמִשְׁפָּ֑ט נֶ֝אֱמָנִ֗ים כָּל־פִּקּוּדָֽיו׃סְמוּכִ֣ים לָעַ֣ד לְעוֹלָ֑ם עֲ֝שׂוּיִ֗ם בֶּאֱמֶ֥ת וְיָשָֽׁר׃פְּד֤וּת ׀ שָׁ֘לַ֤ח לְעַמּ֗וֹ צִוָּֽה־לְעוֹלָ֥ם בְּרִית֑וֹ קָד֖וֹשׁ וְנוֹרָ֣א שְׁמֽוֹ׃רֵ֘אשִׁ֤ית חָכְמָ֨ה ׀ יִרְאַ֬ת יְהוָ֗ה שֵׂ֣כֶל ט֭וֹב לְכָל־עֹשֵׂיהֶ֑ם תְּ֝הִלָּת֗וֹ עֹמֶ֥דֶת לָעַֽד׃

מאמרים על הפרק


מאמר על הפרק

מאת:

פירושים על הפרק


פירוש על הפרק

אודה ה' בכל לבב בסוד ישרים ועדה. פירש בספר ארץ החיים (כי מן הראוי היה) דהתפלה מן הראוי היה שלא להוציאה מן הפה רק לכוין בלב וה' בוחן לבות ויודע מחשבות אך הטעם שכלם יתפללו וז"ש אודה ה' בכל לבב די וא"צ להוציא בפה רק בשביל ישרים ועדה עכ"ל ולפי דרכו אפשר להסמיך בכתוב מ"ש בעניותי בדרושים לישב חקירה זו דאמאי צריך להתפלל בפה על פי מ"ש מז"ה חסד לאברהם מעיין שני עין הקורא נהר י"א שישבתי אני עני בקצור הוא כי בהוצאת התיבות מפיו מעורר רוחניות ומניע כחות האותיות המצטרפות וע"י תנועתם והכאתם זו בזו יתהוו אורות חדשות על דרך הרכבת המרקחות ומש"ה צריך להתפלל בביטוי האותיות כי מלבד ענין התפלה יאירו אורות חדשות לא שערום המתפללים. וזה רמז בקראין בסוד ישרים ועדה שיתפללו כלם כמו שפירש הרב הנזכר. ועוד טעם גדולים מעשה ה' דבאמירת התיבות יתחדש רוחניות מכח הצירוף ותנועת האותיות דרושים לכל חפציהם של ישראל. הוד והדר פעלו ברוחניות האותיות וצדקתו עומדת לעד שיתהוה תמיד רוחניות באמירת התיבות חדשות מעתה לפי אמירת בקשתו ותפלתו:זכר עשה לנפלאותיו וכו'. אפשר במ"ש רבינו האר"י ז"ל דכל הנסים הנעשים לישראל הם על ידי אורים גדולים המאירים ויש יחודים גדולים ובזה מתבטלים המקטרגים ונעשו נסים לישראל ותשועתם מאויביהם ולא זו בלבד בזמן שנעשה הנס אלא שנקבע לדורות עולם שיאירו אורות אלו בכל שנה ביום ההוא ובו בפרק ריוח והצלה יעמוד ליהודים והם ימי נסים וזהו שאמר זכר עשה לנפלאותיו שבכל שנה ביום שנעשה הנס מאירים האורות ביום הנס והוא בעצם זכר עשה זכרון עולה תמיד בכל שנה לנפלאותיו חנון ורחום ה' חנון כשנעשה הנס ורחום בכל שנה שהוא זמן רחמים על ישראל:טרף נתן ליריאיו וכו'. אפשר כאשר לימדנו רבינו האר"י ז"ל דהאכילה הוא לברר ניצוצי הקדושה ולהיות הבירור קשה באכילת בשר ע"ה אסור לאכול בשר דצריך כח התורה להעלות מחי למדבר וכתבנו בעניותנו בראש דוד שזש"ה הנה נתתי את כל עשב וכו' שזה מתנה שתוכלו לברר מצומח לחי ולהעלות ניצוצי הקדושה אשר טרף הסט"א ועל ידי כונתם באכילה הם זוכים לברר ניצוצי הקדושה ע"ש דף ד' ע"ג וז"ש טרף שטרפה הסט"א ניצוצי הקדושה נתן ליריאיו מתנה טובה להעלות ניצוצי הקדושה ולתקנם. יזכור לעולם בריתו אשר לנח התיר לאכול הבשר ולאדה"ר אמר הנה נתתי לכם את כל עשב. כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים שיקיימו כמה מצות בעבודת הארץ בחרישה ובזריעה ובכורים וכיוצא ובשמיטה וכדומה והכל הוא לברר ניצוצי הקדושה:מעשה ידיו אמת ומשפט נאמנים כל פקודיו. אפשר לרמוז דהתורה והמצות סמוכים לעד ת"ת לעולם מלכות כי תורה שבכתב נגד ז"א והם ה' חומשים נגד ה' מלכות. ותורה שבע"פ משנה נגד מלכות ה' והם ששה סדרים נגד ו' ז"א א"כ כל פקודים סמוכים לעד ת"ת לעולם מלכות ליחדם עשוים באמת ת"ת וישר מלכות כמ"ש בזה"ק סוף האזינו היינו דקאמר דפקודיו עשויים באמת וישר כי הלאוין נגד מלכות ועשין כנגד ז"א ואז כשמכונים בלימוד התורה וקיום המצות הכל ליחד הדודים אז תפרה ישע פדות שלח לעמו וכו':

תנ"ך על הפרק

תנ"ך על הפרק

תוכן עניינים

ניווט בפרקי התנ"ך