תנ"ך על הפרק - תהילים קיא - מזמור לתודה במקהלות / הרב שלמה זלמן פינס ז"ל

תנ"ך על הפרק

תהילים קיא

678 / 929
היום

הפרק

הַ֥לְלוּ יָ֨הּ ׀ אוֹדֶ֣ה יְ֭הוָה בְּכָל־לֵבָ֑ב בְּס֖וֹד יְשָׁרִ֣ים וְעֵדָֽה׃גְּ֭דֹלִים מַעֲשֵׂ֣י יְהוָ֑ה דְּ֝רוּשִׁ֗ים לְכָל־חֶפְצֵיהֶֽם׃הוֹד־וְהָדָ֥ר פָּֽעֳל֑וֹ וְ֝צִדְקָת֗וֹ עֹמֶ֥דֶת לָעַֽד׃זֵ֣כֶר עָ֭שָׂה לְנִפְלְאֹתָ֑יו חַנּ֖וּן וְרַח֣וּם יְהוָֽה׃טֶ֭רֶף נָתַ֣ן לִֽירֵאָ֑יו יִזְכֹּ֖ר לְעוֹלָ֣ם בְּרִיתֽוֹ׃כֹּ֣חַ מַ֭עֲשָׂיו הִגִּ֣יד לְעַמּ֑וֹ לָתֵ֥ת לָ֝הֶ֗ם נַחֲלַ֥ת גּוֹיִֽם׃מַעֲשֵׂ֣י יָ֭דָיו אֱמֶ֣ת וּמִשְׁפָּ֑ט נֶ֝אֱמָנִ֗ים כָּל־פִּקּוּדָֽיו׃סְמוּכִ֣ים לָעַ֣ד לְעוֹלָ֑ם עֲ֝שׂוּיִ֗ם בֶּאֱמֶ֥ת וְיָשָֽׁר׃פְּד֤וּת ׀ שָׁ֘לַ֤ח לְעַמּ֗וֹ צִוָּֽה־לְעוֹלָ֥ם בְּרִית֑וֹ קָד֖וֹשׁ וְנוֹרָ֣א שְׁמֽוֹ׃רֵ֘אשִׁ֤ית חָכְמָ֨ה ׀ יִרְאַ֬ת יְהוָ֗ה שֵׂ֣כֶל ט֭וֹב לְכָל־עֹשֵׂיהֶ֑ם תְּ֝הִלָּת֗וֹ עֹמֶ֥דֶת לָעַֽד׃

מאמרים על הפרק


מאמר על הפרק

הרב שלמה זלמן פינס ז

מזמור לתודה במקהלות

עד פסוק ד' – פתיחה בשבח מידות ה' בכלל.

מפסוק ד' והלאה – פרטים המתייחסים אל חסדי ה' ונפלאותיו שהשגיב לעמו בימי קדם; ומפני שהפרק מסודר בחרוזים קצרים ועל פי אלפא-ביתא, יש וסוף פסוק אחד מקושר עם ראש הפסוק השני.


גְּ֭דֹלִים מַעֲשֵׂ֣י ה' דְּ֝רוּשִׁ֗ים לְכָל-חֶפְצֵיהֶֽם:
(תהילים קיא ב)

"דְּ֝רוּשִׁ֗ים לְכָל-חֶפְצֵיהֶֽם" - לכל כוונותיהם ומגמותיהם, כלומר, שכוונת מעשיו טעונה דרישה, כי הכל עמוק עמוק הוא ומי ימצאנו.


זֵ֣כֶר עָ֭שָׂה לְנִפְלְאֹתָ֑יו חַנּ֖וּן וְרַח֣וּם ה': טֶ֭רֶף נָתַ֣ן לִֽירֵאָ֑יו יִזְכֹּ֖ר לְעוֹלָ֣ם בְּרִיתֽוֹ: כֹּ֣חַ מַ֭עֲשָׂיו הִגִּ֣יד לְעַמּ֑וֹ לָתֵ֥ת לָ֝הֶ֗ם נַחֲלַ֥ת גּוֹיִֽם:
(תהילים קיא ד-ו)

"זֵ֣כֶר עָ֭שָׂה לְנִפְלְאֹתָ֑יו" - לנפלאות שעשה בהוציאו את עמו ממצרים עָ֭שָׂה ה' זֵ֣כֶר בחגים ובמצוות המשמשים זכרון ליציאת מצרים.

"חַנּ֖וּן וְרַח֣וּם ה' " - שייך אל "טֶ֭רֶף נָתַ֣ן לִֽירֵאָ֑יו", לאמר: כי ברחמיו כִלכלם במדבר במן [כי לא מצינו עניין נפלאותיו במצרים מתייחס אל מידותיו להיות רחום וחנון]; וכן "יִזְכֹּ֖ר לְעוֹלָ֣ם בְּרִיתֽוֹ" שייך אל "כֹּ֣חַ מַ֭עֲשָׂיו הִגִּ֣יד לְעַמּ֑וֹ לָתֵ֥ת לָ֝הֶ֗ם נַחֲלַ֥ת גּוֹיִֽם" [כי לא מציני ברית על ומן, אלא על הארץ], והוא על דרך לשונו לעיל: "זכר לעולם בריתו... אשר כרת את אברהם... לאמר לך אתן ארץ כנען"(תהילים קה ח).


מַעֲשֵׂ֣י יָ֭דָיו אֱמֶ֣ת וּמִשְׁפָּ֑ט נֶ֝אֱמָנִ֗ים כָּל-פִּקּוּדָֽיו:
(תהילים קיא ז)

חוזר לאחור, אל עניין מתן תורה:

"מַעֲשֵׂ֣י יָ֭דָיו" הם הלוחות שנאמר עליהם: "והלוחות מעשה א-להים המה..." (שמות לב טז).

"נֶ֝אֱמָנִ֗ים כָּל-פִּקּוּדָֽיו" - כולל כל שאר מצוות התורה ופקודיה

והניח מתן תורה לבסוף מפני שהוא רוצה להאריך בדבר סגולת התורה, ועל דרך זה גם בפרק קט"ו: "הים ראה וינוס הירדן יסוב לאחור ההרים רקדו כאילים...", ועיין שם בפירושי.


פְּד֤וּת שָׁ֘לַ֤ח לְעַמּ֗וֹ צִוָּֽה-לְעוֹלָ֥ם בְּרִית֑וֹ קָד֖וֹשׁ וְנוֹרָ֣א שְׁמֽוֹ: רֵ֘אשִׁ֤ית חָכְמָ֨ה יִרְאַ֬ת ה' שֵׂ֣כֶל ט֖וֹב לְכָל-עֹשֵׂיהֶ֑ם תְּ֝הִלָּת֗וֹ עֹמֶ֥דֶת לָעַֽד:
(תהילים קיא ח-ט)

"פְּד֤וּת שָׁ֘לַ֤ח לְעַמּ֗וֹ" - אין הכוונה על יציאת מצרים, כי אין זה מעניין הכתוב פה, אלא נראה לי כי "פְּד֤וּת" בא פה בהוראת הבדל, מלשון "ושמתי פדות בין עמי ובין עמך"(שמות ח יט), והכוונה: כי הבדל הבדיל ה' בין ישראל לעמים על ידי ברית התורה; ויהיה לפי זה הסגנון "פְּד֤וּת שָׁ֘לַ֤ח לְעַמּ֗וֹ" על דרך הסגנון לקמן: "שלח אותות ומופתים בתוככי מצרים"(תהילים קלה ט).

"צִוָּֽה-לְעוֹלָ֥ם בְּרִית֑וֹ" - בְּרִית֑וֹ זאת, ברית התורה, צִוָּֽה ה' לְעוֹלָ֥ם [על דרך הכתוב לעיל פסוק ח: "סְמוּכִ֣ים לָעַ֣ד לְעוֹלָ֑ם"];

"קָד֖וֹשׁ וְנוֹרָ֣א שְׁמֽוֹ" - מקושר עם "רֵ֘אשִׁ֤ית חָכְמָ֨ה יִרְאַ֬ת ה' ", ומתאים יפה תואר ה', "ְנוֹרָ֣א", אל התביעה ליראת ה'.

סיום המזמור: "תְּ֝הִלָּת֗וֹ עֹמֶ֥דֶת לָעַֽד" מקביל אל סיום הפתיחה בפסוק ג': "וְ֝צִדְקָת֗וֹ עֹמֶ֥דֶת לָעַֽד", אלא ששם הוא מתייחס אל ה' ופה אל ירא ה'.

פירושים על הפרק


פירוש על הפרק


תנ"ך על הפרק

תנ"ך על הפרק

תוכן עניינים

ניווט בפרקי התנ"ך