תנ"ך על הפרק - תהילים קיז - חומת אנך

תנ"ך על הפרק

תהילים קיז

684 / 929
היום

הפרק

הַֽלְל֣וּ אֶת־יְ֭הוָה כָּל־גּוֹיִ֑ם שַׁ֝בְּח֗וּהוּ כָּל־הָאֻמִּֽים׃כִּ֥י גָ֘בַ֤ר עָלֵ֨ינוּ ׀ חַסְדּ֗וֹ וֶֽאֱמֶת־יְהוָ֥ה לְעוֹלָ֗ם הַֽלְלוּ־יָֽהּ׃

מאמרים על הפרק


מאמר על הפרק

מאת:

פירושים על הפרק


פירוש על הפרק

הללו את ה' כל גוים וכו'. אפשר דהכונה הללו את ה' כל גוים שהיו ישראל מפוזרים בגלות ביניהם וראו צדקות ה' אשר עשה לגאול ישראל יכירו וידעו כי אין אלוה מבלעדי ה' ויפרשו מע"ז כי עין בעין ראו נפלאות ה' כאשר הבטיחנו כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות וכתבו ז"ל שאם ארסטו היה רואה נפלאות אשר עשה במצרים ודאי היה מודה בחידוש העולם ואשר הוא יתברך אדון הכל. וא"כ בגאולה העתידה יכירו וידעו כל הגוים כי ה' הוא האלהים ולז"א הללו את ה' כל גוים. שבחוהו כל האומים אשר לא היו ישראל בגלות ביניהם כי גבר עלינו חסדו ובאו עשרת השבטים ובני משה ובני יונדב ן' רכב רובי רבבות שכמעט אין להם מספר ואמת ה' שהבטיחנו לקבץ נדחי ישראל הללויה:

תנ"ך על הפרק

תנ"ך על הפרק

תוכן עניינים

ניווט בפרקי התנ"ך