תנ"ך על הפרק - תהילים צט - קוראים אל ה' והוא יענם – הנהגה בסייעתא דשמיא / הרב יוסף כרמל שליט"א

תנ"ך על הפרק

תהילים צט

666 / 929
היום

הפרק

יְהוָ֣ה מָ֭לָךְ יִרְגְּז֣וּ עַמִּ֑ים יֹשֵׁ֥ב כְּ֝רוּבִ֗ים תָּנ֥וּט הָאָֽרֶץ׃יְ֭הוָה בְּצִיּ֣וֹן גָּד֑וֹל וְרָ֥ם ה֝֗וּא עַל־כָּל־הָֽעַמִּֽים׃יוֹד֣וּ שִׁ֭מְךָ גָּד֥וֹל וְנוֹרָ֗א קָד֥וֹשׁ הֽוּא׃וְעֹ֥ז מֶלֶךְ֮ מִשְׁפָּ֪ט אָ֫הֵ֥ב אַ֭תָּה כּוֹנַ֣נְתָּ מֵישָׁרִ֑ים מִשְׁפָּ֥ט וּ֝צְדָקָ֗ה בְּיַעֲקֹ֤ב ׀ אַתָּ֬ה עָשִֽׂיתָ׃רֽוֹמְמ֡וּ יְה֘וָ֤ה אֱלֹהֵ֗ינוּ וְֽ֭הִשְׁתַּחֲווּ לַהֲדֹ֥ם רַגְלָ֗יו קָד֥וֹשׁ הֽוּא׃מֹ֘שֶׁ֤ה וְאַהֲרֹ֨ן ׀ בְּֽכֹהֲנָ֗יו וּ֭שְׁמוּאֵל בְּקֹרְאֵ֣י שְׁמ֑וֹ קֹרִ֥אים אֶל־יְ֝הוָ֗ה וְה֣וּא יַעֲנֵֽם׃בְּעַמּ֣וּד עָ֭נָן יְדַבֵּ֣ר אֲלֵיהֶ֑ם שָׁמְר֥וּ עֵ֝דֹתָ֗יו וְחֹ֣ק נָֽתַן־לָֽמוֹ׃יְהוָ֣ה אֱלֹהֵינוּ֮ אַתָּ֪ה עֲנִ֫יתָ֥ם אֵ֣ל נֹ֭שֵׂא הָיִ֣יתָ לָהֶ֑ם וְ֝נֹקֵ֗ם עַל־עֲלִילוֹתָֽם׃רֽוֹמְמ֡וּ יְה֘וָ֤ה אֱלֹהֵ֗ינוּ וְ֭הִֽשְׁתַּחֲווּ לְהַ֣ר קָדְשׁ֑וֹ כִּֽי־קָ֝ד֗וֹשׁ יְהוָ֥ה אֱלֹהֵֽינוּ׃

מאמרים על הפרק


מאמר על הפרק

הרב יוסף כרמל שליט

קוראים אל ה' והוא יענם – הנהגה בסייעתא דשמיא

המשורר אומר ברוח קדשו:

מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן בְּכֹהֲנָיו וּשְׁמוּאֵל בְּקֹרְאֵי שְׁמוֹ קֹרִאים אֶל יְ-הֹוָה וְהוּא יַעֲנֵם.
(תהלים  צט ו)

נעסוק במאמר זה בנקודה המודגשת בסיפא של הפסוק, "קֹרִאים אֶל יְ-הֹוָה וְהוּא יַעֲנֵם".

האישים המוזכרים בפסוק זוכים לסייעתא דשמיא (=סיוע משמים) מיוחדת. היכולת לקבל סיוע שכזה היא זו שהופכת את המנהיג לסמל לדורות.

פן זה מודגש בדרך אחרת גם בדברי הגמרא:

אמר ר' אלעזר: בשלושה מקומות הופיעה רוח הקודש; בבית דינו של שם, ובבית דינו של שמואל הרמתי, ובבית דינו של שלמה.
בבית דינו של שם, דכתיב (=שכתוב): "ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני"(בראשית לח כו), מנא ידע? דלמא כי היכי דאזל איהו לגבה, אזל נמי אינש אחרינא לגבה! (כיצד ידע בוודאות יהודה כי התינוק ברחמה של תמר הוא אכן בנו, אולי כשם שחיה עמו חיה גם עם אחרים) יצאת בת קול ואמרה: ממני יצאו כבושים [רש"י: דברים נעלמים הללו מאיתי יצאו שלפי שיהודה היה מלך והיא זכתה לצאת ממנה מלכים. מתוך שהייתה צנועה בבית חמיה יצאתה גזירה זו מלפני שיצא זרע משניהם]. 
בבית דינו של שמואל, דכתיב (=שכתוב): "הנני ענו בי נגד ד' ונגד משיחו את שור מי לקחתי ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו ויאמר... עד ד'... ועד משיחו... כי לא מצאתם בידי מאומה ויאמר עד"(שמואל א יב), "ויאמר"? – 'ויאמרו' מיבעי ליה! (=היה צריך להיות כתוב, אלא ש) יצאת בת קול ואמרה: אני עד בדבר זה.  
בבית דינו של שלמה, דכתיב (=שכתוב): "ויען המלך ויאמר תנו לה את הילד החי והמת לא תמיתוהו היא אמו"(מלכים א ג), מנא ידע? דלמא איערומא מיערמא! (כיצד ידע שלמה בוודאות כי אכן זו האם האמיתית, אולי היא הצליחה להערים עליו) יצאת בת קול ואמרה: היא אמו.
(מכות כג:)

שלוש הדוגמאות הללו עוסקות בסייעתא דשמיא מיוחדת הקשורה למנהיגות בתולדות העם. מיהודה ותמר יצאה שושלת בית דוד האמורה להנהיג את העם לדורות. שמואל הרואה הוא שהוציא אל הפועל את ברכת יעקב שהבטיחה את ההנהגה ליהודה וצאצאיו. מלכות שלמה התבססה בעקבות ההצלחה ב"משפט שלמה" ובכך הפכה את מלכות דוד לשושלת, מה שלא קרה עד אז. כיצד זוכים לכך?

מצינו במדרש:

"ויקח קרח" - זהו שאמר הכתוב "אָח נִפְשָׁע מִקִּרְיַת עֹז וּמִדְיָנִים כִּבְרִיחַ אַרְמוֹן"(משלי יח יט).
"אח נפשע מקרית עז" - זה קרח שחלק כנגד משה ומרד וירד מן כבוד שהיה בידו, ואין נפשע אלא לשון מרידה.
(תנחומא פרשת קרח סימן א)

המדרש איננו מסביר מה היא "קרית עז". לכן בעל ה"שפת אמת" מבאר "כי קרית עז הוא הִתְכַּלְלוּת כְּללוּת בני ישראל לקבל התורה שנקראת עז"(שפת אמת קרח תר"מ), ומוסיף ומבאר "וגם זאת מתת א-להים הוא, כמו שכתוב 'עז לעמו יתן ד' יברך את עמו בשלום'(תהילים כט יא) ...והכלל כי בעולם הזה חוסר השלימות, וסוף הכל צריכין לסייעתא דשמיא כמו שכתוב 'לאל גומר עלי' ".

נשתדל לבאר את דבריו. קרח שהיה בעיני עצמו כליל השלמות, מרד במשה וחלק על ההבנה כי התורה היא האמצעי להגיע לשלמות ולתקן את העולם. דווקא בטענתו "כל העדה כולם קדושים" הוכיח שאיננו מבין "כי הכלל בעולם הזה חוסר השלימות" והדרך היחידה להשלים את החיסרון היא באמצעות "סייעתא דשמיא". ענוותנות המשולבת במנהיגות מאפיינת את התנהלותו של משה בפרשת קרח וזהו הלקח הראשון לדורות. אם רצונך בסייעתא דשמיא, פעל תמיד בהתבסס על הנחת יסוד כי היא הכרחית אבל בלתי מובטחת.

נוסיף אנחנו בשולי גלימתו של ה"שפת אמת" כלל נוסף הנלמד מקביעתו "כי קרית עז הוא התכללות כללות בני ישראל לקבל התורה שנקראת עז". כאשר עוסקים בשאלות ציבוריות, גם מבחינה הלכתית יש לקחת בחשבון לעתים לחומרא ולעתים לקולא שיקולים ציבוריים, הכל מתוך אחריות הלכתית ומתוך ההבנה כי תורה בכללות, בשלמות "ד' יברך את עמו בשלום", היא תורה של כלל העם. רק כלל העם יכול לקיים את כל התורה בשלמות ורק הנהגה שלוקחת בחשבון את צרכי כלל העם היא מבטאת תורה בשלמות. הנהגה מסוג כזה היא שזוכה בסופו של דבר לסייעתא דשמיא בזכות הכלל - הציבור.

נאחל לעם ישראל ולמדינת ישראל כי נזכה בקרוב להנהגה פוליטית ורוחנית שתלך בדרכם של משה, אהרון ושמואל.

  באדיבות הרב, מתוך 'חמדת ימים' גליון קרח תשס"ח

פירושים על הפרק


פירוש על הפרק


תנ"ך על הפרק

תנ"ך על הפרק

תוכן עניינים

ניווט בפרקי התנ"ך