תנ"ך על הפרק - תהילים קכה - כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים / הרב איתן שנדורפי שליט"א

תנ"ך על הפרק

תהילים קכה

692 / 929
היום

הפרק

שִׁ֗יר הַֽמַּ֫עֲל֥וֹת הַבֹּטְחִ֥ים בַּיהוָ֑ה כְּֽהַר־צִיּ֥וֹן לֹא־יִ֝מּ֗וֹט לְעוֹלָ֥ם יֵשֵֽׁב׃יְֽרוּשָׁלִַ֗ם הָרִים֮ סָבִ֪יב לָ֥הּ וַ֭יהוָה סָבִ֣יב לְעַמּ֑וֹ מֵ֝עַתָּ֗ה וְעַד־עוֹלָֽם׃כִּ֤י לֹ֪א יָנ֡וּחַ שֵׁ֤בֶט הָרֶ֗שַׁע עַל֮ גּוֹרַ֪ל הַֽצַּדִּ֫יקִ֥ים לְמַ֡עַן לֹא־יִשְׁלְח֖וּ הַצַּדִּיקִ֨ים בְּעַוְלָ֬תָה יְדֵיהֶֽם׃הֵיטִ֣יבָה יְ֭הוָה לַטּוֹבִ֑ים וְ֝לִֽישָׁרִ֗ים בְּלִבּוֹתָֽם׃וְהַמַּטִּ֤ים עַֽקַלְקַלּוֹתָ֗ם יוֹלִיכֵ֣ם יְ֭הוָה אֶת־פֹּעֲלֵ֣י הָאָ֑וֶן שָׁ֝ל֗וֹם עַל־יִשְׂרָאֵֽל׃

מאמרים על הפרק


מאמר על הפרק

הרב איתן שנדורפי שליט

כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים

הקדמה

נאמר במזמור:

א. שיר המעלות הבטחים בד', כהר ציון לא ימוט לעולם ישב.
ב. ירושלם הרים סביב לה, וד' סביב לעמו מעתה ועד עולם.
ג. כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, למען לא ישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם.
ד. היטיבה ד' לטובים ולישרים בלבותם.
ה. והמטים עקלקלותם יוליכם ד' את פעלי האון שלום על ישראל.

בפסוק ג' נאמר: ו"כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, למען לא ישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם". יש לשאול: וכי לא מצאנו בתנ"ך ובמציאות פעמים רבות שהרשעים משלו בצדיקים?

הסבר הרד"ק

כתב הרד"ק (בפסוק ג'):

כי לא ינוח - כמו שכתוב בנבואת ישעיהו (ד, ג): 'והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו'. כי הרשעים כולם, בין מישראל בין משאר הגוים, יכלו, וירושלם, שהיא גורל הצדיקים, לא ינוח בה שבט הרשע, כלומר: חוזק וכוח הרשע כמו שהוא היום הרשע לשבט ולמטה.
למען לא ישלחו הצדיקים - כלומר: שלא ילמדו הצדיקים ממעשיהם הרעים אם ישארו רשעים בארץ. וכן ציוה הא-ל בצאת ישראל ממצרים והביאם לארץ, ציוה להם לגרש הגוים ולהמיתם, ואמר (דברים כ, יח): למען לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם וגו', ולא עשו כן, ובזה נכשלו. אבל לעתיד לבוא לא יהיה שם מכשול עון, כי כל הרשעים יכלו.

לפי הרד"ק אין בפסוק זה תיאור מציאות כללי, אלא תיאור המציאות העתידית, שבה יכלו כל הרשעים.

פירושים על הפרק


פירוש על הפרק


תנ"ך על הפרק

תנ"ך על הפרק

תוכן עניינים

ניווט בפרקי התנ"ך