תנ"ך על הפרק - תהילים ק - הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו / הרב לייב מינצברג ז"ל

תנ"ך על הפרק

תהילים ק

667 / 929
היום

הפרק

מִזְמ֥וֹר לְתוֹדָ֑ה הָרִ֥יעוּ לַ֝יהוָ֗ה כָּל־הָאָֽרֶץ׃עִבְד֣וּ אֶת־יְהוָ֣ה בְּשִׂמְחָ֑ה בֹּ֥אוּ לְ֝פָנָ֗יו בִּרְנָנָֽה׃דְּע֗וּ כִּֽי־יְהוָה֮ ה֤וּא אֱלֹ֫הִ֥ים הֽוּא־עָ֭שָׂנוּולאוְל֣וֹאֲנַ֑חְנוּ עַ֝מּ֗וֹ וְצֹ֣אן מַרְעִיתֽוֹ׃בֹּ֤אוּ שְׁעָרָ֨יו ׀ בְּתוֹדָ֗ה חֲצֵרֹתָ֥יו בִּתְהִלָּ֑ה הֽוֹדוּ־ל֝֗וֹ בָּרֲכ֥וּ שְׁמֽוֹ׃כִּי־ט֣וֹב יְ֭הֹוָה לְעוֹלָ֣ם חַסְדּ֑וֹ וְעַד־דֹּ֥ר וָ֝דֹ֗ר אֱמוּנָתֽוֹ׃

מאמרים על הפרק


מאמר על הפרק

הרב לייב מינצברג ז

הוא א-להים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו

דְּע֗וּ כִּֽי־יְהוָה֮ ה֤וּא אֱלֹ֫הִ֥ים הֽוּא־עָ֭שָׂנוּ ולא (וְל֣וֹ) אֲנַ֑חְנוּ עַ֝מּ֗וֹ וְצֹ֣אן מַרְעִיתֽוֹ׃
(תהילים ק ג)

עם ישראל מהווה בריאה מחודשת. ואף שהקב"ה ברא את כל העולם וכל העמים, והאומות הם מעשי ידיו, אולם יצירת עם ישראל אינה שייכת לסדר התהוות שאר האומות. התהוות עם ישראל לגוי הייתה על ידי ניסים ונפלאות היוצאים לגמרי מגדרי הטבע, כאשר גאל את העם מיד חזק ממנו, ביד חזקה ובזרוע נטויה. וגם מתחילת יצירתו הייתה בניינו רצופה ניסים בשידוד מערכות הטבע: אברהם ושרה ילדו לעת זקנתם. כמו כן נבנה באמצעות הנס של התרבות העם אשד פרה ורבה במצרים במשך מאתיים ועשר שנה ממשפחה של שבעים נפש לעם גדול של שש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף. ניסים עצומים אלו ובראשם יציאת מצרים וקריעת ים סוף, אשר עמדו ביסוד כינונו של העם, מחשיבים את עם ישראל כיצירה מחודשת ובריאה מיוחדת, ובזה נעשה לנו ה' לא-להים.

ומני אז הרי הוא מנהיגנו בהשגחה מיוחדת בניסים ונפלאות לכל אורך הדרך: ההליכה במדבר; ואחר כך להוריש לנו את ארצו הטובה; לשמור עלינו מכל אויבינו; לפרנסנו ולכלכלנו; והוא שומע ומאזין תפילתנו בכל קראינו אליו; ומקבל עבודתנו בבית מקדשו ברצון. וגם כאשר חטאנו והגלה אותנו עדיין ידו נטויה עלינו לשמור עלינו ולהצילנו מידיהם של שבעים הזאבים העומדים עלינו בכל דור ודור לכלותנו; ואף בתוך גלותנו שכינתו יתברך עמנו בצרה; ולא עזבנו מהיות לנו לא-להים. ובבוא הזמן ישוב להיות עמנו כימי קדם כאשר הבטיחנו נאמנה על ידי עבדיו הנביאים.

היחס המיוחד של הקב"ה לעם ישראל כולל בו מדרגות נשגבות ומעלות רמות שזכינו להן: הקב"ה נתן לנו את תורתו; השרה שכינתו בתוכנו; הנחיל לנו שבת קדשו; הכניסנו לארץ ישראל; נבואה; כהונה; מלכות; ועוד עתידים לבוא עלינו ימות המשיח שהם שפע שלימות הטובה וקדושה עליונה בדביקות בה'; ועולם הבא אשר עין לא ראתה א-להים זולתך. ההתחלה הייתה ביציאת מצרים, עת בחרנו מכל העמים. וכל העניינים הנשגבים והעילאיים הם תוצאות ונדבכים נוספים על אותה בחירה ראשונית ושורשית.

פירושים על הפרק


פירוש על הפרק


תנ"ך על הפרק

תנ"ך על הפרק

תוכן עניינים

ניווט בפרקי התנ"ך