תנ"ך על הפרק - תהילים פה - חומת אנך

תנ"ך על הפרק

תהילים פה

652 / 929
היום

הפרק

לַמְנַצֵּ֬חַ ׀ לִבְנֵי־קֹ֬רַח מִזְמֽוֹר׃רָצִ֣יתָ יְהוָ֣ה אַרְצֶ֑ךָ שַׁ֝֗בְתָּשבותשְׁבִ֣יתיַעֲקֹֽב׃נָ֭שָׂאתָ עֲוֺ֣ן עַמֶּ֑ךָ כִּסִּ֖יתָ כָל־חַטָּאתָ֣ם סֶֽלָה׃אָסַ֥פְתָּ כָל־עֶבְרָתֶ֑ךָ הֱ֝שִׁיב֗וֹתָ מֵחֲר֥וֹן אַפֶּֽךָ׃שׁ֭וּבֵנוּ אֱלֹהֵ֣י יִשְׁעֵ֑נוּ וְהָפֵ֖ר כַּֽעַסְךָ֣ עִמָּֽנוּ׃הַלְעוֹלָ֥ם תֶּֽאֱנַף־בָּ֑נוּ תִּמְשֹׁ֥ךְ אַ֝פְּךָ֗ לְדֹ֣ר וָדֹֽר׃הֲֽלֹא־אַ֭תָּה תָּשׁ֣וּב תְּחַיֵּ֑נוּ וְ֝עַמְּךָ֗ יִשְׂמְחוּ־בָֽךְ׃הַרְאֵ֣נוּ יְהוָ֣ה חַסְדֶּ֑ךָ וְ֝יֶשְׁעֲךָ֗ תִּתֶּן־לָֽנוּ׃אֶשְׁמְעָ֗ה מַה־יְדַבֵּר֮ הָאֵ֪ל ׀ יְה֫וָ֥ה כִּ֤י ׀ יְדַבֵּ֬ר שָׁל֗וֹם אֶל־עַמּ֥וֹ וְאֶל־חֲסִידָ֑יו וְֽאַל־יָשׁ֥וּבוּ לְכִסְלָֽה׃אַ֤ךְ ׀ קָר֣וֹב לִירֵאָ֣יו יִשְׁע֑וֹ לִשְׁכֹּ֖ן כָּב֣וֹד בְּאַרְצֵֽנוּ׃חֶֽסֶד־וֶאֱמֶ֥ת נִפְגָּ֑שׁוּ צֶ֖דֶק וְשָׁל֣וֹם נָשָֽׁקוּ׃אֱ֭מֶת מֵאֶ֣רֶץ תִּצְמָ֑ח וְ֝צֶ֗דֶק מִשָּׁמַ֥יִם נִשְׁקָֽף׃גַּם־יְ֭הוָה יִתֵּ֣ן הַטּ֑וֹב וְ֝אַרְצֵ֗נוּ תִּתֵּ֥ן יְבוּלָֽהּ׃צֶ֭דֶק לְפָנָ֣יו יְהַלֵּ֑ךְ וְיָשֵׂ֖ם לְדֶ֣רֶךְ פְּעָמָֽיו׃

מאמרים על הפרק


מאמר על הפרק

מאת:

פירושים על הפרק


פירוש על הפרק

רצית ה' ארצך שבת שבות יעקב נשאת וכו'. אפשר דרך רמז ודרש במ"ש הגאון מוהר"ר נפתלי כ"ץ ז"ל כי שטן נחש אם תסיר מתוכם אותיות חט ישאר שן שן וז"ש שינ"י רשעים שברת עכ"ד לפי הרשום בזכרוני וזה רמז רצית ה' ארצך על השכינה ידבר דודאי תמיד רצית וזה שח"ו בצד מה היא עם בניה זה לכבודה ולאהבתה לרחם על בניה וז"ש רצית ה' ארצך לשעבר רצית וזה שבצד מה נראה דח"ו יש צער גם זה מאהבה דבזה שבת שבות יעקב. ובמקום שתי שן של נחש שטן שבת שבות דר"ת וס"ת שבת גימטריא שן שן הם הנשארים משטן נחש ור"ת וס"ת שבות גימטריא שן שן רמז לעשו כי שיני"ו גימטריא עשו. וה"ט שנשארו ש"ן ש"ן מתיבות נחש שטן כי אותיות חט הלכו דהרי נשאת עון עמך כסית כל חטאתם ונשארו שן שן משטן נחש. וגם שיני"ו דעשו ובמקום זה שבת שבות יעקב. וכמדומה כי מ"ש שיניו גימטריא עשו כן כתב רבינו אפרים ז"ל. ואמרו בילקוט תהלים מזמור ל"ב דכביכול הוא מנשי חובינן וסולח וכו' ושם בפירוש הילקוט מביא משם רבינו מהר"ם קורדובירו ז"ל דפירוש נשאת עון עמך שכחת עון עמך ובירושלמי סוף פ"ק דפאה רב הונא בשם ר' אבהו הקב"ה אין לפניו שכחה הא בשביל ישראל נעשה שכחן וכו' ולכאורה יפלא מה טיבה של שכחה זו ופירשתי בעניותי במ"ש בשער אפרים סימן כ"ח בהגהת בנו ז"ל דשכחה הוי פשיעה והביא ראיה ממ"ש כל לא ידענא פשיעותא והביא עוד ראיות והרב שבות יעקב ז"ל ח"ב סימן קמ"ח דחה ראיותיו ושאני ההיא דכל לא ידענא פשיעה דההיא בפקדון דחייב להזהר הרבה בפקדון ובזמנינו גברה השכחה מאד ע"ש באריכות וכתבו המפרשים דהמצות הם אצלנו בפקדון וסט"א מאסף אסופות כמה שכחות חבילות חבילות בכללי ופרטי שריגי וענפי המצות שעברו עליהם ישראל מחמת שכחה וסובר דשכחה הוי פשיעה כדעת הרב מהר"ר לייב בן הרב שער אפרים ובפרט דחושב דהמצות הם כפקדון ממש. והקב"ה להראות כי כל טרחו לריק מראה עצמו כשוכח וכבר ידע המקטרג כי אין שכחה לפני כסא כבודו ח"ו אך מחוי במחוג דהשכחה מצויה ושכחה הוי אונס כמ"ש מהר"ם מינץ סימן ק' ונעלמה תשובתו מהרב שבות יעקב בתשובה הנזכר כאשר יראה הרואה וגם הרב מהרש"ך ח"ב סימן ר' והרב מקור ברוך סימן נ"ב סברי דשכחה הוי אונס ואין המצות כפקדון וא"כ הבל הביא המקטרג מכמה שכחות אינהו ואביזרייהו. וז"ש נשאת לשון שכחת עון עמך כסית כל חטאתם סלה ובדרושים הארכתי בעניותי בס"ד:הראנו ה' חסדך וישעך תתן לנו. אפשר תתן פירוש תניח כמו ולא נתן את ישראל עבור ור"ל תניח מדה"ד שהוא אלהים גימטריא לנו שיגבירו החסדים ויתבטלו הדינים. א"נ חסדך גימטריא הויה אדנות עם הכולל שיהיה יחוד קבה"ו ומשם תפרה ישע:אמת מארץ תצמח וכו'. אפשר במ"ש הגאון מהר"ר נפתלי כ"ץ ז"ל דכשאדם מקבל לעשות צדקה תכף משפיע לו על ידי השכינה ואמרו בתנא דבי אליהו אין אמת אלא צדקה וז"ש אמת מארץ תצמח הצדקה כאשר מארץ תצמח כמו צמח האדמה שמתחיל לצמוח כמו הנטיעה שצומחת שמקבל לעשות צדקה. וצדק השכינה משמים הקב"ה נשקף להטיב. וכשיעשה הצדקה גם ה' יתן הטוב יסוד שיתיחדו הדודים. וארצנו מלכות תתן יבולה שפע רב:צדק לפניו יהלך. ס"ת גימטריא ענו דמי שהוא עניו מרכבה לשכינה וה' עמו וז"ש צדק לפניו יהלך ותפלתו מקובלת ורמוז בר"ת צלי:

תנ"ך על הפרק

תנ"ך על הפרק

תוכן עניינים

ניווט בפרקי התנ"ך