תנ"ך על הפרק - תהילים טו - אחד עשר עיקרים המזכים בקרבת ה' ובביטחון / הרב יעקב פרץ שליט"א

תנ"ך על הפרק

תהילים טו

582 / 929
היום

הפרק

מִזְמ֗וֹר לְדָ֫וִ֥ד יְ֭הֹוָה מִי־יָג֣וּר בְּאָהֳלֶ֑ךָ מִֽי־יִ֝שְׁכֹּ֗ן בְּהַ֣ר קָדְשֶֽׁךָ׃הוֹלֵ֣ךְ תָּ֭מִים וּפֹעֵ֥ל צֶ֑דֶק וְדֹבֵ֥ר אֱ֝מֶ֗ת בִּלְבָבֽוֹ׃לֹֽא־רָגַ֨ל ׀ עַל־לְשֹׁנ֗וֹ לֹא־עָשָׂ֣ה לְרֵעֵ֣הוּ רָעָ֑ה וְ֝חֶרְפָּ֗ה לֹא־נָשָׂ֥א עַל־קְרֹֽבוֹ׃נִבְזֶ֤ה ׀ בְּֽעֵ֘ינָ֤יו נִמְאָ֗ס וְאֶת־יִרְאֵ֣י יְהוָ֣ה יְכַבֵּ֑ד נִשְׁבַּ֥ע לְ֝הָרַ֗ע וְלֹ֣א יָמִֽר׃כַּסְפּ֤וֹ ׀ לֹא־נָתַ֣ן בְּנֶשֶׁךְ֮ וְשֹׁ֥חַד עַל־נָקִ֗י לֹ֥א לָ֫קָ֥ח עֹֽשֵׂה־אֵ֑לֶּה לֹ֖א יִמּ֣וֹט לְעוֹלָֽם׃

מאמרים על הפרק


מאמר על הפרק

הרב יעקב פרץ שליט

אחד עשר עיקרים המזכים בקרבת ה' ובביטחון

דוד המלך כלל במזמור זה עיקרים חשובים שעל ידם יזכה המתהלך בהם לקרבת ה' ולא ימוט לעולם. מספרם אחד עשר וערכם שלושה-שלושה-שלושה-שניים:

השלישיה הראשונה – מידות על דרך החיוב

א. "הולך תמים" – מתנהג בתמימות בכל ענייניו, מעשיו ודיבורו, הן עם ה' יתברך והן עם בני אדם. ונראה שזוהי מידה כללית הכוללת את שאר המידות המופיעות במזמור זה.

ב. "ופועל צדק" – עושה מעשים טובים, הגונים וישרים.

ג. "ודובר אמת בלבבו" – מה שבליבו כן בפיו, ולא כרמאי שמדבר אחד בפה ואחד בלב. וחז"ל ביארו שאם חשב בליבו דבר, כגון למכור חפץ במחיר נמוך, לא חוזר בו ממחשבתו, אף על פי שהקונה הסכים לקנותו במחיר גבוה. וכן נהג רב ספרא.

אלו שלוש מידות חיוביות.

השלישיה השניה – מידות על דרך השלילה

א. "לא רגל על לשונו" – לא היה רכיל; נזהר מהאיסור "לא תלך רכיל בעמך"(ויקרא יט טז). ופירש רש"י: שכל משלחי מדנים (מחלוקות), ומספרי לשון הרע, הולכים בבתי רעיהם לרגל, מה יראו רע או מה ישמעו רע, לספר בשוק (לאחרים), נקראים הולכי רכיל, הולכי רגילה.

ב. "לא עשה לרעהו רעה" – דע כלל גדול זה! יש אנשים מטיבים, בעלי חסדים; אבל עם זאת אינם נזהרים מלהרע לחבריהם במעשה ובדיבור רע. אמנם התמים נזהר שלא להרע אף פעם.

ג. "וחרפה לא נשא על קרובו" – לא סבל חרפה, ביזיון, על קרובו. כשקרובו מצוי בחרפה, ביזיון, צרה ועוני, עזר לו, הצילו, הושיעו והרימו. "לא נשא" – לא סבל, לא היה אדיש לצערו וסבלו של קרובו. וכמו שכתוב: "ומבשרך לא תתעלם"(ישעיה נח ז)

השלישיה השלישית – מידות על דרך החיוב

א. "נבזה בעיניו נמאס" – אדם שהוא נבזה, נבל, רשע, הוא נמאס בעיני התמים בעל המידות הטובות שבמזמור.

ב. "ואת יראי ה' יכבד" – התמים בז ומתעב לרשעים ומתרחק מהם, ואת יראי ה' מכבד ומתקרב אלהם.

ג. "נשבע להרע ולא ימיר" – קיבל על עצמו בשבועה לענות נפשו לצום, ופרישות מתענוגות עולם הזה, "ולא ימיר" – לא יחליף; אינו משנה דעתו אלא מקיים מה שנשבע. וכל שכן שמקיים את שבועתו על דבר שאינו לרעתו.

עוד זוג מידות על דרך השלילה

א. "כספו לא נתן בנשך" – את כספו לא הלווה בריבית.

ב. "ושוחד על נקי לא לקח" – שוחד כדי להרשיע אדם נקי, זכאי; לא לקח. בקיצור, אינו מקבל שוחד.

פירושים על הפרק


פירוש על הפרק


תנ"ך על הפרק

תנ"ך על הפרק

תוכן עניינים

ניווט בפרקי התנ"ך