תנ"ך על הפרק - אסתר י - תורה תמימה

תנ"ך על הפרק

אסתר י

829 / 929
היום

הפרק

וַיָּשֶׂם֩ הַמֶּ֨לֶךְאחשרשאֲחַשְׁוֵר֧וֹשׁ ׀מַ֛ס עַל־הָאָ֖רֶץ וְאִיֵּ֥י הַיָּֽם׃וְכָל־מַעֲשֵׂ֤ה תָקְפּוֹ֙ וּגְב֣וּרָת֔וֹ וּפָרָשַׁת֙ גְּדֻלַּ֣ת מָרְדֳּכַ֔י אֲשֶׁ֥ר גִּדְּל֖וֹ הַמֶּ֑לֶךְ הֲלוֹא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֙פֶר֙ דִּבְרֵ֣י הַיָּמִ֔ים לְמַלְכֵ֖י מָדַ֥י וּפָרָֽס׃כִּ֣י ׀ מָרְדֳּכַ֣י הַיְּהוּדִ֗י מִשְׁנֶה֙ לַמֶּ֣לֶךְ אֲחַשְׁוֵר֔וֹשׁ וְגָדוֹל֙ לַיְּהוּדִ֔ים וְרָצ֖וּי לְרֹ֣ב אֶחָ֑יו דֹּרֵ֥שׁ טוֹב֙ לְעַמּ֔וֹ וְדֹבֵ֥ר שָׁל֖וֹם לְכָל־זַרְעֽוֹ׃

מאמרים על הפרק


מאמר על הפרק

מאת:

פירושים על הפרק


פירוש על הפרק

ורצוי לרוב אחיו. לרוב אחיו ולא לכל אחיו, מלמד שפרשו ממנו מקצת סנהדרין אפירש"י לפי שבטל מן התורה ונכנס לשררה, עכ"ל. וצ"ל דמרצונו החפשי נכנס, דאלו מטעם המלכות הלא גזירה היא. ומבואר עוד בגמרא דגדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, דאלו מקודם [כשהיה מרדכי עוסק בתורה] היה נחשב בפסוק דעזרא (ב') לאחר ארבעה שמות, דכן כתיב שם אשר באו עם זרובבל ישוע נחמיה שריה רעליה מרדכי, ולבסוף לאחר כל ענינו של מרדכי במגילה זו ושנכנס לשררה וביטל מת"ת נחשב לאחר חמשה שמות דכתיב (נחמיה ז') הבאים עם זרובבל ישוע נחמיה עזריה רעמיה נחמני מרדכי. וע"פ ענין זה אפשר לבאר מה שמצינו בקה"ר פ"ז חשיב שם גדולי ירושלים בן ציצית הכסת ונקדימון בן גוריון ובן כלבא שבוע, ובגיטין נ"ו א' חשיב ג"כ שמות אלו [לענין אחר] וחשיב את בן ציצית הכסת לאחרונה, וצריך טעם, אך בגמרא שם מבואר שהיתה כסתו מועלת בין גדולי רומי, והיינו כענין דמרדכי שנכנס לשררות, ולפי"ז י"ל דבמדרש חשיב אותו קודם שנכנס לגדולה, והגמרא – לאחר שנכנס לגדולה ומיעט בד"ת, וכעין שחשבו הכתובים את מרדכי ע"פ מצב עניניו כמבואר. .
(מגילה ט"ז ב')
דרש טוב לעמו. עיין לעיל פרשה ב' פסוק י"א בדרשה לדעת את שלום אסתר.

תנ"ך על הפרק

תנ"ך על הפרק

תוכן עניינים

ניווט בפרקי התנ"ך