Notice: Undefined offset: 12 in /var/www/html/server/929/perushim.php on line 32

Warning: array_map(): Argument #2 should be an array in /var/www/html/server/929/perushim.php on line 33
 תנ"ך על הפרק - איכה יב - טוב ללכת אל בית אבל... והחי יתן אל ליבו / הרב חיים בן סניור שליט"א

תנ"ך על הפרק

איכה יב

814 / 929
היום

הפרק


Warning: include(./data/perakim/v200/Lam/12.html): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/929/sync-view.t.xml on line 57

Warning: include(): Failed opening './data/perakim/v200/Lam/12.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php://var/www/html/server/929') in /var/www/html/929/sync-view.t.xml on line 57

מאמרים על הפרק


מאמר על הפרק

הרב חיים בן סניור שליט

טוב ללכת אל בית אבל... והחי יתן אל ליבו

שלמה המלך אומר בתחילת הפרק:

ט֞וֹב לָלֶ֣כֶת אֶל־בֵּֽית־אֵ֗בֶל מִלֶּ֙כֶת֙ אֶל־בֵּ֣ית מִשְׁתֶּ֔ה בַּאֲשֶׁ֕ר ה֖וּא ס֣וֹף כָּל־הָאָדָ֑ם וְהַחַ֖י יִתֵּ֥ן אֶל־לִבּֽוֹ׃
(קהלת ז ב)

האם כדי לדעת שהמוות ה֖וּא ס֣וֹף כָּל־הָאָדָ֑ם צריכים לָלֶ֣כֶת אֶל־בֵּֽית־אֵ֗בֶל, וכי אין מבינים זאת בהגיון?

התשובה היא שאמנם האדם מבין בהגיון שחיי העולם הזה זמניים, אך היצר הרע לא מאפשר להביא את הדברים לידיעת הרגש, הלב, כדי שהאדם לא יחזור בתשובה מהתבוננות זו. לכן יש צורך לָלֶ֣כֶת אֶל־בֵּֽית־אֵ֗בֶל ולראות במו עיניו את האבלים ולזכור את הנפטר שהיה חי בבית הזה עד היום ועתה נעדר, ובכך יִתֵּ֥ן אֶל־לִבּֽוֹ, ולא רק אל שכלו, כי זה כל האדם. כאשר ידע האדם ויחדיר את התודעה אל לבו כי החיים בעולם הזה אינם נצחיים, והמוות יפקוד כל אחד בלי יוצא מן הכלל, יתעורר לשוב בתשובה וידאג לעולמו הנצחי.

  באדיבות הרב, מתוך ספרו 'אמרי חן – בראשית'

פירושים על הפרק


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/929/sync-view.t.xml on line 125

פירוש על הפרק


תנ"ך על הפרק

תנ"ך על הפרק

תוכן עניינים

ניווט בפרקי התנ"ך