Notice: Undefined offset: 10 in /var/www/html/server/929/perushim.php on line 32

Warning: array_map(): Argument #2 should be an array in /var/www/html/server/929/perushim.php on line 33
 תנ"ך על הפרק - איכה י - הָאֱ-לֹהִים בַּשָּׁמַיִם וְאַתָּה עַל־הָאָרֶץ – מהי דרך התקשורת עם הקב"ה? / הרב שמשון דוד פינקוס ז"ל

תנ"ך על הפרק

איכה י

812 / 929
היום

הפרק


Warning: include(./data/perakim/v200/Lam/10.html): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/929/sync-view.t.xml on line 57

Warning: include(): Failed opening './data/perakim/v200/Lam/10.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php://var/www/html/server/929') in /var/www/html/929/sync-view.t.xml on line 57

מאמרים על הפרק


מאמר על הפרק

הרב שמשון דוד פינקוס ז

הָאֱ-לֹהִים בַּשָּׁמַיִם וְאַתָּה עַל־הָאָרֶץ – מהי דרך התקשורת עם הקב"ה?

אַל־תְּבַהֵ֨ל עַל־פִּ֜יךָ וְלִבְּךָ֧ אַל־יְמַהֵ֛ר לְהוֹצִ֥יא דָבָ֖ר לִפְנֵ֣י הָאֱ-לֹהִ֑ים כִּ֣י הָאֱ-לֹהִ֤ים בַּשָּׁמַ֙יִם֙ וְאַתָּ֣ה עַל־הָאָ֔רֶץ עַֽל־כֵּ֛ן יִהְי֥וּ דְבָרֶ֖יךָ מְעַטִּֽים׃
(קהלת ה א)

בפסוק הראשון של הפרק מלמד אותנו שלמה המלך עד כמה ראוי להתבונן לפני שפוצים פה ומדברים עם הקב"ה, שכן אנו כה קטנים, בעוד הוא כה רם ונישא.

אם כן, מה נעשה כאשר סוף סוף עלינו לפצות את פינו? מה נעשה כאשר יש לנו בקשות מאיתו יתברך, כאשר יש לנו משאלות מלפניו, כאשר צריכים להתחנן ולהעתיר לפני כסא כבודו. אם המרחק כה גדול, כיצד תגיע תפילתנו מהארץ השפלה עד לשמי רום?

התשובה לכך היא שאבותינו הקדושים הניחו עבורנו את קווי התקשורת, הן שלוש התפילות שביום, אשר באמצעותן אנו יכולים ליצור קשר ישיר עם ה' יתברך.

כאשר אנו עומדים ומתפללים תפילת שחרית, אנו משתמשים בכוחו של אברהם אבינו, ועם הכח הנפלא אשר אברהם טבע בעולם כאשר עמד והתפלל עם שחר אנו מעלים גם את תפילתנו לפני מלך מלכי המלכים. אברהם אבינו מעלה את תפילתנו עד כסא הכבוד.

כך הוא הדבר גם עם תפילת מנחה, אז מעלה יצחק את תפילתנו בכוחו שלו, ומגישה לפני אבינו שבשמים. ויעקב את תפילת ערבית. כל מקום בו יעמוד יהודי עם ערב ויתפלל לקונו, יעקב אבינו הוא זה אשר יישא את תפילתו על כפיים ויגישה לפני היושב במרומים. 

פירושים על הפרק


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/929/sync-view.t.xml on line 125

פירוש על הפרק


תנ"ך על הפרק

תנ"ך על הפרק

תוכן עניינים

ניווט בפרקי התנ"ך