תנ"ך על הפרק - תהילים יא - חומת אנך

תנ"ך על הפרק

תהילים יא

578 / 929
היום

הפרק

לַמְנַצֵּ֗חַ לְדָ֫וִ֥ד בַּֽיהוָ֨ה ׀ חָסִ֗יתִי אֵ֭יךְ תֹּאמְר֣וּ לְנַפְשִׁ֑ינודונ֝֗וּדִיהַרְכֶ֥ם צִפּֽוֹר׃כִּ֤י הִנֵּ֪ה הָרְשָׁעִ֡ים יִדְרְכ֬וּן קֶ֗שֶׁת כּוֹנְנ֣וּ חִצָּ֣ם עַל־יֶ֑תֶר לִיר֥וֹת בְּמוֹ־אֹ֝֗פֶל לְיִשְׁרֵי־לֵֽב׃כִּ֣י הַ֭שָּׁתוֹת יֵֽהָרֵס֑וּן צַ֝דִּ֗יק מַה־פָּעָֽל׃יְהוָ֤ה ׀ בְּֽהֵ֘יכַ֤ל קָדְשׁ֗וֹ יְהוָה֮ בַּשָּׁמַ֪יִם כִּ֫סְא֥וֹ עֵינָ֥יו יֶחֱז֑וּ עַפְעַפָּ֥יו יִ֝בְחֲנ֗וּ בְּנֵ֣י אָדָֽם׃יְהוָה֮ צַדִּ֪יק יִ֫בְחָ֥ן וְ֭רָשָׁע וְאֹהֵ֣ב חָמָ֑ס שָֽׂנְאָ֥ה נַפְשֽׁוֹ׃יַמְטֵ֥ר עַל־רְשָׁעִ֗ים פַּ֫חִ֥ים אֵ֣שׁ וְ֭גָפְרִית וְר֥וּחַ זִלְעָפ֗וֹת מְנָ֣ת כּוֹסָֽם׃כִּֽי־צַדִּ֣יק יְ֭הוָה צְדָק֣וֹת אָהֵ֑ב יָ֝שָׁ֗ר יֶחֱז֥וּ פָנֵֽימוֹ׃

מאמרים על הפרק


מאמר על הפרק

מאת:

פירושים על הפרק


פירוש על הפרק

למנצח לדוד בה' חסיתי. כלומר אני דבק בה' דכתיב וה' עמו ואמרו רז"ל אפשר שכינה עמו והוא בא לידי חטא וז"ש איך תאמרו לנפשי נודי הרכם צפור הר שלכם צפור נדדו כמשז"ל והלוא בה' חסיתי ואין חטא בא על ידי כך פירשו המפרשים ואפשר ונבין כי לנפשי נודי הכתיב נודו וקרי נודי. כי הנה אמרו רז"ל אי רישא דעמא זכאה כ"ע זכאין וידיעת ההפכים אחת היא וז"ש איך תאמרו לנפשי נודי וזה גורם דכיון דרישא לאו זכאה נודו כלכם. ואפשר דבהיות דשונאי דוד הע"ה היו אומרים שבא מרות המואביה ואמרו בזהר הקדוש דנקראת רות שהוא תור כי היא צפור טהור. והם היו לועגים על דוד שבא מרות ומפני זה היו אומרים הרכם צפור הר שלכם המלך בא מרות שהיא צפור תור ואומרים אתם שהם שתי פרידות טובות אך הוא צפור מבלק בן צפור. ולכן היו אומרים נודי הרכם צפור שנפש הר שלכם הבא מצפור רות תור ובלק בן צפור תנוד על דרך יקלענה בתוך כף הקלע כמו שפירש רד"ק ז"ל. ועל זה היה אומר ברוח הקדש איך תאמרו לנפשי נודי. כי הנה הרשעים בעלי לה"ר ידרכון קשת כוננו חצם חץ שחוט לשונם לירות במו אופל לישרי לב שהם ענוים כמ"ש פרק כיסוי הדם יכול יגיס דעתו ת"ל משרים. ורוח הקדש מלתו על לשונו ההוא אמר לישרי לב שהוא עניו ועשה היצה"ר טוב וז"ש לישרי ל"ב. ואיך יתכן מי שהוא עניו וה' עמו ועוסק בתורה תמיד לבא לידי חטא. כי השתות יהרסון כלומר אם ח"ו יסודי התורה להיות עניו ועוסק בתורה ודבק בו יתברך יהרסון ולא יצילו מחטא. צדיק מה פעל במעשיו הטובים. והאמת הוא ה' בהיכל קדשו שהיא השכינה והעניו מרכבה לשכינה. ה' בשמים כסאו. ואצל האורות כביכול אוצר הנשמות עיניו יחזו כל דרכי ומסילות הנשמה שבהם בא השפע לחלק הנשמה שבגוף האדם עפעפיו יבחנו בני אדם. ומה שבא הענין באופן זה היינו טעמא ה' צדיק יבחן. ועל כן ימטר על רשעים פחים שהם מפליגים לדבר לה"ר וכו' כי צדיק ה' צדקות אהב ואינו מקפח אפילו שיחה קלה וכ"ש העוסק בתורה ומתכשר בעבודתו ללמוד לשמה ומקיים מצות כסדרן והלכתן ודאי ישר הקב"ה כביכול יחזו פנימו של צדיקים. ועד"ה צדיק יסוד צדקות לאה ורחל יחזו גימטריא א"ל המשכת החסדים פנימו פב"פ וא"ש ההי"ב:

תנ"ך על הפרק

תנ"ך על הפרק

תוכן עניינים

ניווט בפרקי התנ"ך