תנ"ך על הפרק - הושע א - חומת אנך

תנ"ך על הפרק

הושע א

501 / 929
היום

הפרק

דְּבַר־יְהוָ֣ה ׀ אֲשֶׁ֣ר הָיָ֗ה אֶל־הוֹשֵׁ֙עַ֙ בֶּן־בְּאֵרִ֔י בִּימֵ֨י עֻזִּיָּ֥ה יוֹתָ֛ם אָחָ֥ז יְחִזְקִיָּ֖ה מַלְכֵ֣י יְהוּדָ֑ה וּבִימֵ֛י יָרָבְעָ֥ם בֶּן־יוֹאָ֖שׁ מֶ֥לֶךְ יִשְׂרָאֵֽל׃תְּחִלַּ֥ת דִּבֶּר־יְהוָ֖ה בְּהוֹשֵׁ֑עַ וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־הוֹשֵׁ֗עַ לֵ֣ךְ קַח־לְךָ֞ אֵ֤שֶׁת זְנוּנִים֙ וְיַלְדֵ֣י זְנוּנִ֔ים כִּֽי־זָנֹ֤ה תִזְנֶה֙ הָאָ֔רֶץ מֵֽאַחֲרֵ֖י יְהוָֽה׃וַיֵּ֙לֶךְ֙ וַיִּקַּ֔ח אֶת־גֹּ֖מֶר בַּת־דִּבְלָ֑יִם וַתַּ֥הַר וַתֵּֽלֶד־ל֖וֹ בֵּֽן׃וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֵלָ֔יו קְרָ֥א שְׁמ֖וֹ יִזְרְעֶ֑אל כִּי־ע֣וֹד מְעַ֗ט וּפָ֨קַדְתִּ֜י אֶת־דְּמֵ֤י יִזְרְעֶאל֙ עַל־בֵּ֣ית יֵה֔וּא וְהִ֨שְׁבַּתִּ֔י מַמְלְכ֖וּת בֵּ֥ית יִשְׂרָאֵֽל׃וְהָיָ֖ה בַּיּ֣וֹם הַה֑וּא וְשָֽׁבַרְתִּי֙ אֶת־קֶ֣שֶׁת יִשְׂרָאֵ֔ל בְּעֵ֖מֶק יִזְרְעֶֽאל׃וַתַּ֤הַר עוֹד֙ וַתֵּ֣לֶד בַּ֔ת וַיֹּ֣אמֶר ל֔וֹ קְרָ֥א שְׁמָ֖הּ לֹ֣א רֻחָ֑מָה כִּי֩ לֹ֨א אוֹסִ֜יף ע֗וֹד אֲרַחֵם֙ אֶת־בֵּ֣ית יִשְׂרָאֵ֔ל כִּֽי־נָשֹׂ֥א אֶשָּׂ֖א לָהֶֽם׃וְאֶת־בֵּ֤ית יְהוּדָה֙ אֲרַחֵ֔ם וְהֽוֹשַׁעְתִּ֖ים בַּיהוָ֣ה אֱלֹֽהֵיהֶ֑ם וְלֹ֣א אֽוֹשִׁיעֵ֗ם בְּקֶ֤שֶׁת וּבְחֶ֙רֶב֙ וּבְמִלְחָמָ֔ה בְּסוּסִ֖ים וּבְפָרָשִֽׁים׃וַתִּגְמֹ֖ל אֶת־לֹ֣א רֻחָ֑מָה וַתַּ֖הַר וַתֵּ֥לֶד בֵּֽן׃וַיֹּ֕אמֶר קְרָ֥א שְׁמ֖וֹ לֹ֣א עַמִּ֑י כִּ֤י אַתֶּם֙ לֹ֣א עַמִּ֔י וְאָנֹכִ֖י לֹֽא־אֶהְיֶ֥ה לָכֶֽם׃

מאמרים על הפרק


מאמר על הפרק

מאת:

פירושים על הפרק


פירוש על הפרק

תחילת דיבר ה' בהושע ויאמר ה' אל הושע לך קח לך וכו'. אמרו בפרק האשה בפסחים דף פ"ז אמר הקב"ה להושע חטאו ישראל וכו' אמר לפניו רבונו של עולם כל העולם שלך הוא העבירם באומה אחרת אמר הקב"ה מה אעשה לזקן זה אני אומר לך קח אשה וכו' ע"ש. ויש לדקדק איך הושע לא הליץ טוב על ישראל ותכף א"ל העבירם באומה אחרת גם להבין מאמר ה' מה אעשה לזקן זה ועוד יש לדקדק כמה דקדוקים בשארית המאמר. ושמעתי מעטרת ראשי אבא מארי זלה"ה שהיה מפרש בפלוגתא דרב ורבי יוחנן בזבחים דף נ"ט דמר סבר בעלי חיים נדחין ומר סבר אינן נדחין. והושע סבר בעלי חיים נדחין וסבר נראה ונדחה אינו חוזר ונראה ולפי דעתו בהלכות א"ל העבירם באומה אחרת. אמר הקב"ה מה אעשה לזקן זה והענין במ"ש הריטב"א ז"ל משם רבני צרפת דאלו ואלו דברי אלהים חיים וההכרעה מסורה ביד חכמי הדור ודא עקא דהושע גדול הדור והוא סבר בע"ח נדחין ונראה ונדחה אחו"נ וצריך לקבוע ההלכה כך דכך רצה ה' דההכרעה תהיה ביד חכמי הדור וז"ש הקב"ה מה אעשה לזקן זה על דרך כבר הורה זקן. לכן השתדל הקב"ה שהוא מעצמו יתעורר ויחזור בו מסברתו. וא"ל לך קח לך וכו' ואח"כ אמר לו לא היה לך ללמוד ממשה שפירש מן האשה. ומטמין ברמ"ז שילמוד ממשה רבינו ע"ה בכל והרי חטאו בעגל ונראו ונדחו ומסר עצמו עד שנתרצה הקב"ה אלמא סבר דבע"ח אינן נדחין ונראה ונדחה חוזר ונראה הפך דעתו והושע הבין מה שרמז הקב"ה ואהני' ליה להשיב על האשה ג"כ דבע"ח אינן נדחין ואז הוכיחו הקב"ה ישראל בני בני בחוני וכו' ובקש עליהם רחמים. ולהבין מ"ש לו הקב"ה בני בני בחוני אברהם יצחק ויעקב אחד מד' קנינין ישראל תורה שמים וארץ ובית המקדש ואתה אמרת העבירם באומה אחרת וכו' כמ"ש שם בפסחים ע"ש. ואפשר לי הדל לומר במ"ש רבינו מהרח"ו זצ"ל דמחצב הנשמות הוא אצל האורות כביכול וכתב מז"ה חסד לאברהם ז"ל דבדור הפלגה הפריד הקב"ה כל הנשמות הטהורות ונתנן באוצר בפ"ע ועם זה פירשנו בעניותנו מ"ש אין קורין אבות אלא לשלשה דמאברהם אע"ה התחילו הנשמות לצאת מאוצר הטוב וז"ש לו הקב"ה להושע ישראל בני רמז דשם ישראל נורא מאד כ"י ועוד בני דמחצב הנשמות אצל האורות והם בנים ממש בני בחוני שנשמות באוצר בפ"ע מזמן האבות א' מד' קנינין ישראל תורה ובקבלת ישראל התורה לבד נתקיימו שמים וארץ כמ"ש התוס' פ"ק דע"ז וז"ש ישראל תורה שמים וארץ ובמוט"ב תלתא כחדא דישראל קבלו התורה ונתקיימו שמים וארץ. ובית המקדש להקריב קרבנות לקשר העולמות וצריך ישראל שנשמתם היא כוללת כל העולם ולכך נברא האדם לקשר העולמות ואליהם יאתה להקריב קרבנות ונמצא דישראל הן הם ד' קנינים ואיך אמרת העבירם באומה אחרת ואין יחס לשום אומה עם ישראל ויח"ד יתר"ו כיתרון האור מן החשך וכיון שידע שחטא וכו' כמ"ש שם בש"ס: ויאמר ה' אל הושע לך קח לך אשת זנונים וכו'. שמעתי מעטרת ראשי אבא מארי זלה"ה שני דרכים ויסעו מה"ר שפ"ר וממורינו הרב מהרא"י זלה"ה. זה יצא ראשונה הרב מהר"ש פרימו זלה"ה פירש דכאשר ירדוף הקור"א מימרא דרחמנא קח לך אשת זנונים וכו' בעיניו יפלא. והענין הוא שקדם לזה ויכוח מהקב"ה עם הושע שא"ל חטאו ישראל והוא השיב העבירם באומה אחרת ולזה הוצרך הקב"ה לומר קח לך אשת זנונים וכו'. וזה רמז הכתוב תחילת דיבר ה' בהושע כלומר לפני הדיבר שאמר קח לך וכו' היה ויכוח א' לה' עם הושע וע"ז אמר לו קח לך וכו' וקודם לזה קדם ענין אשר בעבורו ויאמר ה' אל הושע וכו'. ומורינו הרב מהר"ר אברהם יצחקי ז"ל היה מפרש דכמערכה אל הדרוש רצה הכתוב בנותן טעם למה לא נענש הושע כמו ישעיה דנענש על שאמר בתוך עם טמא שפתים וכו' והתירוץ לזה דהושע קדם לישעיה. וישעיה הי"ל ללמוד מהושע. אך הושע הראשון לא הי"ל ממי ללמוד וזש"ה תחילת דיבר ה' בהושע ולהיותו תחילה וראשון לד' נביאים שנבאו בו בפרק כמשז"ל לכן לא נענש וא"ל קח לך וכו':

תנ"ך על הפרק

תנ"ך על הפרק

תוכן עניינים

ניווט בפרקי התנ"ך